MADELEINE HATZ

Songs from the underground 2

18/4 - 23/6 2019

 

Sånger från underjorden 2 berättar en historia med målningar och video från 2004 till 2018 i New York, Peking och Stockholm. I utställningen blir målningarna som sånger som stiger upp ur ett intensivt liv, dels i en yttre politisk verklighet, dels i en inre andlig verklighet. Videon Songs from the Underground visar vyer från målarateljen i Brooklyn, gatuaktioner och performanceverk. Varje målning är ett unikt stämningsfyllt rum i färger skiftande från ljust subtilt till kraftfullt sprakande.   

Utställningen utgör en ny version av Sånger från underjorden som ägde
rum i Salarna på Konstakademien hösten 2017.

Black Angel från 2004 har en speciell eruptiv energi, en anda som är både rebellisk och magisk. Målningen är gjord med efterbörden av en performance där råoljeliknande svart tjock färg spilldes ut på det nymålade ateljegolvet från en tunna. Sedan har färgen slungats vidare på en blå undermålning och blivit ett renässanslandskap av storm och stiltje. Paradoxen är ett kännetecken för Madeleine Hatz konstnärsskap.
All the Good Witches Shall Dance från 2018 är den nyaste målningen i utställningen på VIDA Museum och Konsthall. Den uppstod ur en energi som alstrades av systerlig gemenskap. Den nya målningen delar den eruptiva energin hos den tidigare målningen Black Angel. Cirkeln sluter sig. Men inom den ryms små och stora högst individuella målningar som var och en inbjuder till kontemplation.https://www.madeleinehatz.com 

http://konsten.net/konstens-frageformular-119-madeleine-hatz/