VÄGEN UT

FINNS HÄR INNE

02.07-14.08 2016

Jesper Waldersten tar besökaren på VIDA museum på en omtumlande resa genom historien, nuet och in i framtiden. Rummet är fullt med individer, figurer, varelser som alla berättar sin egen historia. Kanske tillhör de tidigare generationer, existerar i detta nu eller så kommer de att finnas i framtiden. Genom alla dessa berättelser som Walderstens verk berättar skapar han även en helt ny historia. Rummet fylls med känslan av att vilja fly bort, likt den vi känner när världen och vardagens problem kommer över oss, samtidigt som vi vill stanna upp, ta in, andas djupt, hänga kvar, länge.

I ”Vägen ut finns här inne” bjuder Waldersten på hela sin bredd; foto, måleri, poesi, teckning och skulptur. Hela hans process kommer finnas närvarande, med en start i hans skisser och inspirationsmaterial. Waldersten är närvarande, sitter vid ett bord i utställningsrummet, han skriver, tecknar och samtalar med besökaren, ibland är han kroppsligt där ibland bara själsligt.

I och med öppningen av utställningen kommer det även lanseras en ny bok av Jesper "Vägen ut finns här inne" - en ovanlig bok och samtidigt en massa konstverk med 32 helt nya bilder från utställningen man kan dra ut och hänga upp på väggen, tryckta i högsta kvalitet på 300 grams konstpapper i A3.

Boken är tryckt i endast 888 ex alla numrerade och signerade av Jesper. Specialpris på VIDA 888 kr.