BJÖRN WESSMAN

 

Landskapsmålare är ett epitet som fått följa med konstnären Björn Wessman från början av hans konstnärliga karriär. Landskapet och naturen har ständigt varit återkommande motiv i rikt varierande former. Det är ödsliga och obefolkade landskap. 

Björns intresse för naturen startade tidigt i barndomen med lekar i vildvuxna skånska trädgårdar och skogar, samtidigt som ett systematiskt insamlande av växter till ett herbarium pågick. Att lyfta detaljer ur den organiska massan blev en lek som håller i sig än idag. Ibland är det med fokus på det mikroskopiska för att en annan gång utgå från det makrokosmiska perspektivet. 

Som betraktare kan det ibland vara svårt att känna fokus. Perspektivförskjutningar och vattenspeglingar förvillar. Varifrån tas utgångspunkten. Vattenytan kan vara sedd under ifrån likväl som ovan eller satellitbilden blir till en detalj ur ett bergslandskap. 

OFFENTLIGA UTSMYCKNINGSUPPDRAG: 
Länsförsäkringar, Sthlm
Sahlénhuset, Sthlm
Telia Sthlm, Regionsjukhuset i Malmö
Tomteboda Postterminal, Sthlm
Fjärde AP-fonden, Sthlm
 

REPRESENTERAD:
Kungliga Slottet, Sthlm, 
Moderna Museet, Sthlm,
Göteborgs Konstmuseum
Malmö Konstmuseum,
Bildmuseet, Umeå 
Norrköpings Konstmuseum,

 

Född 1949 i Hässleholm, Skåne.
Uppvuxen i Malmö och Örebro.
Universitetsstudier i Örebro; filosofie kandidatexamen i litteraturhistoria 1976.
Konstakademien Stockholm 1976-1981.