Bengt

Håbro

 

"Naturen är central för mig. Att vistas i och att hämta näring, livskraft och inspiration ur.

För ett antal år sedan hade jag min ateljé vid Finnboda Varv i Stockholm. En enorm lyftkran stod längs

kajkanten och speglade sig mot vattenytan. Spegelbildernas oupphörliga förändring och rörelser

fascinerade mig. Här uppenbarades en spännande och oändlig formvärld. Former och rörelser som jag

brutit ut, omarbetat, tänjt och format till en serie målningar, teckningar och skulpturer."

 

Utbildning:

Medborgarskolan 1972-1974

Gerlesborgsskolan 1975-1976

Konsthögskolan Stockholm 1979-1984

Utställningar:

Galleri Lång, Malmö - 1983

SL, Mariatorget - 1987

Galleri Trappan, Vällingby - 1988

Galleri Aronowitsch - 1995

c/o Galleri Svenska Bilder, Stockholm - 2013

Stipendier:

Ax:son Johnson - 1983

Konstakademien - 1984

Axel Hirsch - 1984

Konstnärsnämnden - 1996